Postkortet - Tidskrift för norska vykortssamlare


Från redaktören Kjell Aasum har inkommit ett provnummer på Postkortet som är de norska vykortssamlarnas medlemstidskrift. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år och nedanstående nummer 2-2004 är på hela 56 sidor och innehåller massor av illustrationer, både i färg och svartvitt. En mycket trevlig läsning som säkert kan intressera även svenska vykortssamlare!

Kjell Aasum berättar bl a att tidskriften utges i 600 exemplar som till största delen skickas till medlemmarna, men även lösnummerförsäljning förekommer. Tidskriften är inne på sin 23:e årgång och kommer i regel med fyra nummer per år. Föreningen Norske Postkortsamlere startades i oktober 1981 och håller möte i Oslo sista torsdagen i varje månad.

Nummer 2-2004 som avbildas ovan är ett innehållsrikt nummer som bl a innehåller en artikel om Jenny Nyström illustrerad med bl a åtta härliga färgbilder av hennes vykort. Tidskriften innehåller även trevliga presentationer av samlare, dryckenskap på vykort, äldsta kända stämplar på vykort från olika norska orter, bokrecensioner och mycket, mycket annat, bl a en tio sidors klubbauktion med mestadels norska vykort.

Sammanfattningsvis en mycket trevlig tidskrift! Föreningen har tyvärr ännu ingen hemsida på nätet, men för mer information går det bra att kontakta Kjell Aasum via epost kjell.aasum@rb.no.

Lars-Olov Stenborg

Google

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till