"Strand-Idyll á la Röntgen" år 1900


Nedanstående helt underbara kort hade jag turen att hitta för några tior på samlarmässan i Alvesta den 16 april 2003! Det var ett kort som direkt platsade i min samling med "Udda och intressanta vykort som samtidigt har en historia att berätta". Att sedan kortet är  postgånget redan år 1900 gör det hela ännu intressantare! Historien bakom tillkomsten av kortet är naturligtvis den upptäckt som gjordes av Wilhelm Conrad Röntgen några år dessförinnan!


Kortet är skickat till en Henry Persson i Landskrona och är stämplat i Kappeln 20.8.1900 och är
ankomststämplat i Landskrona två dagar senare den 22.8.1900. Kortet är helt men det är väl
"tummat" i högerkanten och det tycker jag enbart förhöjer känslan för kortet. Man kan riktigt
se framför sig hur kortet hållits otaliga gånger i högerkanten för att beskådas!


Vill ni se en "supersize" skanning av vykortet ovan så kan ni klicka här!


Bakgrund
Wilhelm Conrad Röntgen föddes den 27 mars 1845 i Lennep, Tyskland. Föräldrarna flyttade till Holland när han var tre år och han fick en något trasslig skolgång med bl a internatskola i Schweiz och gymnasiestudier i Utrecht där han relegerades eftersom han vägrade ange en kamrat som gjort en karikatyr av en lärare. Detta gjorde att han inte kunde läsa vidare på universitet, men han fortsatte ändå sina studier vid ett tekniskt institut i Zürich. Senare kunde han läsa vidare på universitetet i Zürich och han disputerade i fysik år 1869. Därefter blev han assistent åt en av professorerna och sedan tog karriären snabbt fart när han erbjöds flera professurer i fysik. Han återvände till födelselandet Tyskland när han accepterade en professur i Giessen 1879 och sedan flyttade till samma tjänst i Würzburg år 1888. Det var i Würzburg Wilhelm Conrad Röntgen gjorde sin stora upptäckt.

Upptäckten
År 1895 studerade han olika typer av fenomen som uppstod vid elektriska laddningar i gaser vid låga tryck. Sent på kvällen den 8 november 1895 upptäckte han att en platta som han bestrukit med ett fluorscerande ämne lyste upp när han kopplade elektrisk spänning över ett vakuumrör. Han provade att avskärma röret med ett ljustätt svart kartongpapper och märkte till sin förvåning att plattan fortsatte lysa lika starkt som innan. Röntgen förstod direkt att han upptäckt en helt ny form av strålar och han fortsatte att experimentera de kommande veckorna. Han kallade strålarna X-strålar och han fann snabbt att strålarna hade förmågan att genomtränga den mänskliga kroppen och att det även var möjligt att framställa fotografiska bilder av detta. Han tog bl a en oerhört berömd bild på sin hustru Berthas vänstra hand, det som idag kallas världens första röntgenbild.

Redan sju veckor efter upptäckten, dvs den 28 december 1895, lämnade Wilhelm Conrad Röntgen in en vetenskaplig artikel som han kallade "Uber eine neue Art von Strahlen" (Om en ny typ av strålar) till Fysik-Medicinska Sällskapet i Würzburg och redan några dagar senare, den 1 januari 1896, var artikeln upptryckt och började spridas över världen. Uppståndelsen blev enorm och det stod omedelbart klart för alla att detta var en fantastiskt betydelsefull upptäckt som skulle få stor betydelse inom den medicinska världen. Redan efter ett par veckor bekräftade andra forskare i t ex London och Wien att de nått samma förbluffande resultat. Mindre än två månader efter publiceringen föreläste den svenske pionjären inom området, Thor Stenbeck, på Svenska Läkarsällskapet i Stockholm om Röntgens upptäckt och han sa då bl a:

"....Skulle denna hypotes vara rigtig, då har Röntgen gjort en af de största och vigtigaste vetenskapliga upptäckter af verklig fundamental betydelse, och hans namn skall i sekler bevaras i vetenskapens hävder."

Detta visade sig vara en helt riktig förutsägelse. Redan samma år fanns Sveriges första röntgenutrustning på plats i Stockholm och vid sekelskiftet 1900 fanns sådan utrustning på 13 olika platser i Sverige. Man häpnar onekligen över hur snabbt allting gick efter upptäckten!

Efterspel
Wilhelm Conrad Röntgen vägrade konsekvent att göra kommersiella vinster på sin uppfinning, trots att han flera gånger blev erbjuden stora summor pengar. Han tog därför aldrig ut patent på sin uppfinning, utan tyckte att röntgenstrålarna tillhörde hela mänskligheten och inte någon enskild person. Upptäckten av röntgenstrålarna fick en ovärderlig betydelse för naturvetenskap, medicin och teknik och det är få forskare förunnat att så direkt få uppskattning för sin upptäckt som Wilhelm Conrad Röntgen fick och han tilldelades redan 1901 det första Nobelpriset i fysik.

När det gäller privatlivet hade han gift sig med Bertha Ludwig 1872, men paret fick aldrig några egna barn. De adopterade dock Berthas brorsdotter Josephine och familjen levde ett lugnt och tillbakadraget liv. År 1900 flyttade de  till München där Conrad Wilhelm Röntgen arbetade som fysikprofessor fram till 1920 då han gick i pension. Bertha avled 1919 och Conrad Wilhelm dog i München den 10 februari 1923, nästan 78 år gammal.


Ovanstående var historien bakom det avbildade vykortet! Utan Conrad Wilhelm Röntgens upptäckt hade vykortet aldrig tryckts. Förmodligen var det ett populärt vykort och det skickades just i början av den stora vykortsvurmen eller vykortflugan som den också kallades. En anledning till kortets motiv med en strandbild kan vara att man på den tiden också gav strålarna många andra positiva egenskaper, alltifrån att de skulle kunna omvandla oädla metaller till guld till  att de skulle kunna få läxorna att fastna bättre i hjärnan hos studenter!


Nedan kommer ett annat exempel i form av ett svenskt reklamkort troligen från år 1907 med texten:

"Sensationellt! X-stråle-brefkort. Visar benstommen i fingrarna, blyet i en blyertspenna o. d. Man håller öppningen i X midt för ögat; fingrarna etc. cirka 30 cm framom öppningen mot intensivt ljus"

Faktum är att det faktiskt fungerar! Kommer ihåg de s k "Röntgen-glasögonen" som var populära i mitten av 1960-talet och kortet nedan fungerar ungefär på samma sätt! Det går faktiskt att se "benstommen i fingrarna, blyet i en blyertspenna" på detta sätt!

Lars-Olov Stenborg

Google

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till