Reportagevykort


I början av seklet fanns det ingen TV som rapporterade om vad som hände runt om i Sverige och världen. Nyhetsbilderna i dagstidningarna var i stort sett obefintliga och veckopressen hade ännu ej kommit igång med sina bildreportage. Därför fyllde vykorten en mycket stor funktion som förmedlare av bilder från olika händelser. Ofta fanns vykort till försäljning redan dagarna efter händelserna och det gällde givetvis att sälja så många som möjligt eftersom de snabbt tappade i intresse. Självklart blev upplagorna på denna typ av kort inte så stora eftersom de bara hade intresse en kort period och de är därför eftertraktade bland dagens samlare.


Ett exempel på ett reportagevykort från Waxholm i Uppland. Tydligen har en storm i februari 1903 drivit in 
stora ismassor i sundet vid Waxholms fästning och en massa människor har samlats på isen.

Just ovanstående kort trycktes förmodligen i en relativt stor upplaga eftersom det är tryckt som ett "riktigt" vykort, vilket bara gjordes vid händelser i de större städerna där det kunde förväntas att ett stort antal kort skulle säljas. Exempel på sådana händelser är Mälarens översvämning i Stockholm 1904, Kommunalarbetarstrejken i Malmö 1908 och givetvis OS i Stockholm 1912.


Ett av flera reportagevykort i en serie från Kommunalarbetarestrejken i Malmö 1908.

På mindre orter var det ofta lokala fotografer som tog bilder och själv kopierade ett mindre antal som han eller hon sålde dagarna efter händelsen. Många sådana kort finns idag bara kvar i enstaka exemplar och utgör i regel rariteter i vykortssamlingarna.


Ett exempel på ett udda och ovanligt reportagevykort från Karlskrona. Efter ett häftigt regnande sommaren 1913 
blev det översvämning mitt inne i centrala Karlskrona. Bilden visar Norra Kungsgatan mot norr med Hoglands Park 
till vänster. Ett kort av denna typ var aktuellt under väldigt kort tid och förmodligen är det en lokal fotograf som tryckt upp kortet i en mycket liten upplaga och sedan sålt det dagarna efter regnovädret.

På tal om översvämningar kan som kuriosa nämnas att i samband med den stora översvämningen i Paris 1910 gavs hela 3 000(!) olika kort ut med motiv från de översvämmade delarna av staden. Upplagorna varierade givetvis, men att få ihop alla dessa 3 000 kort i en samling kommer naturligtvis inte ens en specialsamlare i närheten av.


"Här ser du vilka oerhörda ismassor som kommit från Mälaren i år, det såg ut som ett ishaf och all sjötrafik 
var inställd, i stället företogo våghalsar att promenera från Grand Hotell till Slottet, för öfvrigt har isen i år 
varit tjock med issörja som omöjliggjort all segling." Så lyder meddelandet på skrivsidan av detta vykort som 
är skickat från Stockholm till Hamburg i Tyskland den 15.3.1911.

När fotografier sedan blev mer och mer vanliga i dags- och veckopressen försvann behovet av reportagevykorten och efter 1920 är de rätt sällsynta, med undantag av vykortsserier från Utställningar och speciella evenemang. Några uppmärksammade händelser har dock förevigats i form vykort även senare och det mest kända är nog Surteraset 1950.


I samband med Surteraset 1950 gavs en serie reportagevykort ut. Efter ett långvarigt regnande i september 1950 
lösgjordes en lavin av lera i ett område i villasamhället Hoj i Surte alldeles vid Göta Älv. Cirka 30 hus drogs med i 
raset som gjorde att hela villaområdet försköts hundra meter. Märkligt nog omkom bara en människa. Hade raset 
inträffat några minuter tidigare hade troligen siffran blivit betydligt högre eftersom ett persontåg med 800 
människor just hade avgått mot Göteborg. Både järnväg och stationshus sjönk i lermassorna.

Efter 1950 har reportagevykorten varit än mer sällsynta. Några undantag finns dock då det bl a utkom en hel del olika vykort dels efter Tjörnbroraset 1980 och dels vid Ubåt 137:s grundstötning i Karlskrona skärgård 1981.

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Tillbaka till   

Direkt till vykortsauktionerna på