Gisslingötjurar


Tänkte bidra med ett av mina favoritkort. Mannen bakom oxarna hette Pettersson. Han flyttade till Gisslingö 1879 och levde som torpare i 20 år med fru och 7 barn innan han köpte hela ön. Byggde pensionat som tog emot sommargäster 1907-1912. När han plöjde med oxarna skrek och svor han så det hördes långväga omkring. Detta är vad som finns bevarat åt eftervärlden - i Rospiggen har Evert Wallert skrivit  om detta. Familjen Pettersson var synnerligen aktiv och satsade på att låta fotografera och göra vykort som familjen själv samt pensionatsgästerna skrev och skickade hem. 1919 sålde Pettersson ön, flyttade till Stockholm och avled 1923. 4 söner utvandrade till Amerika. 1936 köpte min morfar Gisslingö.

Som synes kan ju detta kort inte placeras geografiskt och är därför svårt att finna - om någon har eller har sett detta kort skulle jag vilja köpa det.

Åke Lindelöw

Google

 

Tillbaka till