Ytterligare information om F.W. Hasselblad & Co.


Christian Mattisson i Nättraby bidrar med ytterligare information i form av en skrivelse om Hasselblad från en bok som heter Sveriges Äldsta Företag (många företag ingår i denna bok) och som är tryckt 1923. Christian visar också under artikeln en scannad bild på ett onumrerat vykort som har samma färg, utseende och tryckning som korten från F.W.H & Co. men med förlagnamn Imp. G & H. Hasselblad. En närmare förklaring till denna variant kommer senare när Bengt sammanställt ytterligare information!


AKTIEBOLAGET F.W. HASSELBLAD & C:o, GÖTEBORG.

F.W. Hasselblad & C:o grundades 1841 av Fritz Wiktor Hasselblad för partiförsäljning av korta varor, sybehör, järnmanufaktur m.m. 1842 ingick som delägare C. Th Landberg, vilken emellertid 1843 åter utträdde, och 1857 upptogos i stället S Heyman och H. Hasselblad. Den sistnämde utträdde 1857, och äldste sonen till grundläggaren, F. O Hasselblad, ingick i firman 1866. 1871 utträdde grundläggaren som efterträddes av yngste sonen A.V. Hasselblad. 1883 utgick S Heyman och efterträddes av sonen Moritz. Den sistnämnde avled 1903 och s. å. upptogos brodern Fredrik samt A.V. Hasselblads söner Ivar och Karl Erik såsom delägare. A.V Hasselblad avled 1907 och F. Heyman 1915. Firman ombildades 1919 till ovanst. Aktiebolag med Ivar och Karl Erik Hasselblad såsom verkst. Direktörer, den senare ensam sedan 1922. Han är även ordf. i styrelsen som dessutom består av hr G. Schönmeyer, E. Jansson och B. Prytz. Aktiekapitalet är 6,5 milj. kr.

På 1880-talet började F. Hasselblad upptaga fotografiska artiklar till försäljning, och denna gren utvecklades till en självständig affär, vilken 1909 ombildades till Hasselblads Fotografiska Aktiebolag. I början av 1900-talet tog I. Hasselblad initiativ till försäljning av modevaror, och i samband därmed anlades en fabrik för tillverkning av strå- och filthattar för damer. Försäljningen omfattar således numera egna tillverkningar samt svenska och importerade varor i mode-, trikå-, järnmanufaktur-, kortvaru- och galanterivarubranscherna. Hela Sverige bereses regelbundet. Verst. dir., ingenjör E. Hasselblad är född 1874, student 1894, K.T.H. 1897, vice ordf. i Göteborgs handelskammare. Bitr. dir. är sedan 1922 hr Oscar W. Andersson, f. 1883, anställd i företaget sedan 1897.

Källa: Sveriges Äldsta Företag av Fil.Dr Carl Forsstrand, Historiska Förlaget - Stockholm, 1923, 656 sidor.


Hit Counter

Tillbaka till