Fler uppgifter om F.W.H. & Co.


2003-01-18

Jag har sökt efter information om F.W. Hasselblad & Co på internet och sammanställt uppgifterna nedan. I två källor nämner man att F.W. Hasselblad & Co producerade vykort. Jag har dock inte fått 100% bekräftelse på att förkortningen ”F.W.H & Co” faktiskt är F.W. Hasselblad & Co och att man producerade vykortserien vi försöker förteckna. För detta krävs en bekräftelse direkt från Hasselblads. Jag antar i det följande att det är Hasselblad vi söker uppgifter om. Givet detta antagande gör jag följande påståenden som naturligtvis behöver bekräftas.

-      vykortsserien F.W.H. & Co har sin rot i den fotografiska avdelningen inom F.W. Hasselblad & Co. Avdelningen startade 1887 (se nedan).

-      Initiativtagaren till denna avdelning var Arvid Victor Hasselblad som själv var intresserad av såväl fotografering som kameror och fotoutrustning (se nedan).

Detta leder fram till några idéer jag fått:

-      Satsningen på vykortsserien bör finnas som beslut av Hasselblads styrelse. Om det finns ett arkiv med handlingar från Hasselblads kan kunskap om detta erhållas.

-      Satsningen på vykortsserien kanske var ett led i en marknadsföringskampanj? År 1902 borde vykortserien ha väckt uppmärksamhet.

-      Numreringen av vykorten kanske hade innebörden att det skulle vara enklare för försäljare att beställa de kort man ville ha? Kanske finns vykortserien med på någon prislista (priskurant)? Kanske kunde man beställa korten från en stor mängd orter i Sverige?

-      Kanske trycktes vykorten i annat land? Tyskland? Om inte trycktes de då i Göteborg, i kvarteret Lilla Bommen (se nedan)?

-      Kanske producerade Hasselblad redan under 1890-talet vykort? 

Som synes leder den information jag fått från internetsökningen till nya frågor.

F.W.H & Co – Vad betyder det, var fanns företaget och vad hände med företaget

Fritz Wictor Hasselblad (1816-1893) startade 1841 firman "Fritz W Hasselblad & Co". Sonen Arvid Victor Hasselblad övertog firman 1871. Sonsonen Karl Erik H. Fick år 1906 sonen Victor Hasselblad känd bl a för utveckling och tillverkning av Hasselbladskameror. Victor tog 1942 över F.W.H & Co efter sin faders död.

F.W.H & Co har sedan starten 1841 funnits i Göteborg. Ursprungligen fanns firman på Kyrkogatan men fr o m 1874 har Hasselblads funnits i kvarteret Lilla Bommen och uppförde alla kvarterets byggnader under 1874 - 1971. Under 2003 kommer företaget att flytta till nybygge på Lundby Strand.

F.W.H & Co var en grosshandlarfirma och handlade ”en gros i minut” med galanteri-, bijouteri-, sybehörs-, hushållsartiklar, ”Stoffen” (tyg?), termosflaskor och vykort. 1885 importerades fotografiska produkter såsom kameror och film. År 1887 introducerade och startade Arvid Victor H. en fotoavdelning i forman. En orsak var tydligen Arvid V. H eget intresse för fotografering och ”I certainly don’t think that we will earn much money on this, but at least it will allow us to take pictures for free”. Avdelningen började med att sälja vykort. År 1888 började man importera produkter från Eastman Kodak Co. Avdelningen växte snabbt och blev 1908 Hasselblads Fotografiska AB, som etablerades på Östra Hamngatan 41-43, och övertog all fotografisk verksamhet från F.W.H. & Co. Firman blev 1908 generalagent i Sverige för Kodak. De sålde kameror som huvudsakligen var tillverkade av andra fabriker.

År 1893 gav man ut Hasselblads första katalog med fotografier. ”Priskurant i Fotografiska Artiklar jemte Fullständiga Bruksanvisningar från F.W Hasselblad & Co, Göteborg”.

År 1957 avvecklades grossistfirman F.W.H & Co. Hasselblads Fotografiska köptes år 1966 av Eastman Kodak. 1976 köptes firman av Säfveån AB.

Källor på internet:
Svensk kamerahistoria. En sammanställning om svensk kameratillverkning, 1860-1990. Av Per-Anders Westman, Vännäs. © 1999. Uppdaterad 2002-12-31
Lifestyle/Motor-classic/Magazin/Hasselblad: Victor Hasselblad - Der Perfektionist
Hasselblads officiella webbsida
Göteborg Stad, Stadsbyggnadskontoret nov 2002. Detaljplan för Nordstaden 33:3-5 kvarteret Lilla Bommen, Göteborg.
Dialog mellan medlemmar i The Hasselblad Users Group Listserv (a public service of Absolute Internet, Inc). 25 Februari 2001
Miki Travel Stockholm

Enligt Svenska Släktkalendern 1943, som innehåller släkten Hasselblad, så var Victor (med kameran) son till Karl Erik H, f 1874, civilingenjör, i sin tur son till Arvid Victor H, f 1846, handlande i Göteborg. Denne var son till Fritz Victor H, f 1816, grosshandlare i Göteborg, vars far var Arvid H, f 1776, bruksidkare. Dennes far Lorens H, f 1747, var bruksidkare i Nordmark, Värmland, och son till Arvid H, f 1712, också bruksidkare i Nordmark.


2002-01-20

Jag skickade en undran om Hasselblad till Bertil som är släktforskare bl a vad gäller släkten Hasselblad. Det finns en släktforskarsite GLIMTEN som Bertil sköter. Här finns viss information om Hasselblad.

Min fråga till Bertil var: "Jag letar efter uppgifter om F.W Hasselblads & Co produktion av vykort kring 1900-talets första år. Jag söker nu på nätet efter information. Bl a stötte jag på din undran från jan 2003 "Herman Hasselblad lär ha deltagit i F:a F.W. Hasselblads styrelse fram till 1878 då han övergick till sin egen verksamhet. Jag är därför intresserad av såväl FOTO- som CHARKUTERI-grenarna av släkten Hasselblad". Detta verkar ju vara i närheten av min undrar.  Kanske har du värdefull information för mitt sökande. Jag hoppas på det? Alla tips är välkomna."

Bertils svar blev: "Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med ämnet vykort, men det var kul att du frågade. Du har troligen helt rätt att det är Fritz W Hasselblad som ligger bakom utgivandet av vykorten. Allt verkar stämma. "Fritz" hette egentligen Fredrik Wiktor Hasselblad. Han var född 1816-04-08 i Stöpsjön, Nordmark (S) och dog 1893-12-29 i Göteborg (O). Han grundade kortvarufirman F W Hasselblad 1841. Gifte sig 1843 med Susen Kjellberg, 1815-1900, som kom från en "fin" familj där fadern var grosshandlare. Firman fanns kvar 1948 när jag som 15-åring flyttade till Göteborg. Den låg på Östra Hamngatan mitt emot HT-centralen, eller om man så vill, i kvarteret bakom Paddan-båtarna. Ett hundratal meter därifrån låg Hasselblads fotografiska affär i en betydligt större och stiligare lokal. Fritz eller Fredrik Wiktor blev farfars farfar till Hasselbladskamerans skapare, Fritz Victor* Hasselblad 1906-1978.
Bertil Magnusson
Hemsida: Nättidningen GLIMTEN WWW.GLIMTEN.NET

Jag bad Bertil Magnusson att förklara vad "kortvaru" är för något, eftersom han skrev att FWH inledningsvis höll på med sådant. Nu har han gett en källa till begreppet: "Korta varor - Mindre nödvändighetsartiklar som inte mäts utan säljs styck- eller dussinvis, speciellt ekiperings- och sybehörsdetaljer. Detta är ett utdrag ur boken "Ordbok för Affärsfolk" skriven av Rolf Laurelli, John Örtengren samt Lars-Jonas T. Ångström. Texten får användas med hänvisning till källan. Copyright 1990 och 2002."


Bengt E W Andersson

Tillbaka till

Hit Counter