Ännu mer information om F.W.H. & Co.


Bengt EW Andersson har via Hasselbladstiftelsen i Göteborg fått kontakt med Sören Gunnarsson, redaktör för tidskriften FORUM, som utges av Victor Hasselblad AB. Dessutom skriver Sören, på eget uppdrag, en biografi över Victor Hasselblad. Den beräknas komma ut i höst på Journals förlag, Stockholm. Följande bygger på samtal och e-mailkontakter med Sören.


Firmabeteckningen F.W.H. & Co är lika med Fritz Viktor Hasselblad & Co. Denne Hasselbladare var döpt till Fredrik Viktor. Varför han bytte till Fritz och lade in ett W i firmanamnet är inte känt.

Grossistfirman F W Hasselblad & Co, som startade 1841, avvecklades 1957. Sedan mitten 1880-talet hade man den svenska agenturen för Kodaks produkter. När omsättningen växte startade man 1908 Hasselblads fotografiska AB. Detta företag köptes upp av Eastman Kodak 1966.

Victor Hasselblad, som föddes 1906, tillverkade under Andra världskriget flygspaningskameror för svenska flygvapnet. Detta skedde i hans företag som då hette Ross AB, precis som dessa kameror. Företaget gick sedan över i Victor Hasselblad AB och lanserade 1948 den kamera som blev världsberömd under namnet Hasselblad.

Victor Hasselblad sålde 1976 sitt kameraföretag till Säfveån, som senare sålde det det till Incentive, som i sin tur sålde det till UBS i Schweiz. Företaget i Göteborg tillverkar fortfarande sin berömda kamera och 97% av tillverkningen exporteras.

Grossistföretaget F W Hasselblad & Co bedrev bland annat också vykortsproduktion. Möjligen hade firman sådan igång tidigare än 1901, kanske direkt efter att den fotografiska avdelningen startade år 1888 inom F W Hasselblad & Co. Man kan notera att släktingar till Hasselblad under firmabeteckningen G&H Hasselblad sålde grossistföretagets produkter i sin minuthandel i Göteborg men även producerade en egen portfolio med bilder av Andréexpeditionens deltagare 1897. I Stockholm såldes Kodaks produkter av Hasselblad & Scholander som hade sin butik på Hamngatan.

Det finns inga kända originalhandlingar som nämner vykortsproduktionen. Det finns heller inga kända uppgifter om var vykorten trycktes, troligen i Tyskland. Det förefaller som F W Hasselblad & Co initierade Melins att tillverka vykortsalbum.

En av F W Hasselblads fotografer var Nils Bouveng, förmodligen tog han också vykortsbilder. Han blev 1908 den förste verkställande direktören för Hasselblads fotografiska.

De båda Hasselblad-företagen F.W.H. & Co respektive G & H hade nära kontakter. FWH var ett grossistbolag och kunde enl tidens regler inte sälja direkt till konsument. G&H hade en krimskramsbutik men övertalades av Viktor Hasselblad att sälja fotografiska artiklar. De konkurrerade alltså inte utan samarbetade.

Citat ur FW Hasselblads jubileumsbok som kom ut 1941 när företaget firade 100 år: "Vykortet fördes i handeln under 1890-talet. Firman hade en representant, sedermera chef för Hasselblads Fotografiska AB, Nils Bouveng, som reste omkring över hela landet och tog bilder av kyrkor och andra framträdande byggnader samt vyer från större och mindre orter. Av dessa bilder tillverkades i Tyskland vykort, som sedan såldes i flera millioner årligen. Även konstnären Ivar Arosenius bidrog till denna affär genom att för firman rita serie av fantasivykort. I samband med bruket av vykort blev  det även modernt med vykortsalbum, som likaledes blev en stor artikel. I samverkan med dåvarande firman Gustaf Melin i Göteborg upptogs tillverkning och försäljning av album för fotografier, vykort o dyl. Den svenska albumindustrin har härifrån sitt ursprung."

Bengt EW Andersson och Sören Gunnarsson

Hit Counter
Tillbaka till