Provkörningen av spårvagnarna i Karlskrona

Den 7 december 1910 provkördes spårvagnarna i Karlskrona och Carl Nilssons Ljustrycksanstalt i Stockholm gav ut en underbar serie vykort som togs längs delar av banans sträckning, från ändhållplatsen vid Varvsporten på Västra Amiralitetsgatan ut till Valhallavägen på Bergåsa. Det finns elva kända motiv i serien, men numreringen tyder på att det kan finnas åtminstone ett ytterligare kort.

Att provkörningen var en stor händelse framgår av att många människor samlats längs banan. Den officiella invigningen skedde sedan två veckor senare, den 21 december 1910. Att spårvagnen var en succé framgår bl a av att passargerartalet under flera år var det största i landet om man räknar per invånare i Sveriges spårvagnsstäder.

Spårvägen i Karlskrona blev tyvärr bara drygt 38 år gammal och lades ned den 14 maj 1949. Även vid detta tillfälle följde stadens befolkning den sista färden precis som man gjorde vid provkörningen. Något ny vykortsserie utgavs dock inte vid detta tillfälle.


10616 Ronnebygatan Ett inte helt vanligt kort i serien är detta från Ronnebygatan med Krooks Bokhandel till höger.
10617 Landbogatan Spårvagnen är på väg uppför backen vid Landbrogatan (felstavning på kortet) och har stannat till utanför Kungshuset för att fotografen ska få sin bild. Säkert det mest ovanliga av de kända korten i serien!
10618 Borgmästaregatan Här har vagnen stannat utanför Stadskällaren på Borgmästaregatan. Även detta är ett av de mer ovanliga korten i serien!
10619 Efter spårvagnen profköres Det enda kortet som inte visar någon spårvagn! Det är ett av de mer vanliga korten i serien, speciellt i ofrankerat skick är det rätt vanligt förekommande!
10620 Landsvägsgatan Bilden är tagen vid Karlskrona-Växjö järnvägsstation (nuvarande Centralstationen). Detta är det i särklass vanligaste motivet i serien och det är svårt att tänka sig att det saknas i någon Karlskronasamling! Däremot är det inte helt enkelt att hitta i postgånget skick!
10621 Ronnebygatan Här står vagnen still i korsningen mellan Ronnebygatan och Landbrogatan utanför dåvarande Montelius Bokhandel. En 90-graderskurva som även blev ett vanligt motiv för senare spårvagnsvykort från Karlskrona.
10622 Ronneby- & Borgmästaregatorna Ett oerhört vackert kort från korsningen mellan Ronneby- och Borgmästaregatorna. Vagnen har stannat i korsningen för att fotografen ska få sin bild.
10623 Borgmästaregatan Ett av de mest sällsynta korten i serien är detta kort från Borgmästaregatan. Det är taget strax norr om korsningen till Hantverkaregatan och kortet saknas nog i många samlingar!
10624 Valhallavägen På kortet står det Valhallavägen, fast egentligen är det Polhemsgatan vid nuvarande Tullskolan.
10625 Vestra Amiralitetsgatan Här har vagnen nått ändhållplatsen och vändpunkten vid Varvsporten "17:s port" inne i Karlskrona.
10626 Detta kort verkar helt saknas hos alla samlare och frågan är om det överhuvudtaget finns något kort i serien som har detta nummer!
10627 Vestra Amiralitetsgatan Ett fint motiv taget vid Sveas hörna i korsningen mot Amiralitetstorget. Ett av de mer vanligt förekommande korten hos samlarna i Karlskrona!

Om du känner till några fler kort i serien, så hör av dig till info@stenborg.com! Särskilt intressant är givetvis att få veta om någon samlare känner till något kort med nummer 10626! Det kan givetvis, mot all förmodan, finnas kort med t ex nummer 10615 eller 10628! Numreringen syns klart på skrivsidan i form av Carl Nilssons vanliga ovala logotype i form av "Nilssons Ljustrycksanstalt - Stockholm" och sedan ett nummer under.

Hör av dig till info@stenborg.com om du har mer information om denna serie vykort eller om du har något annat kort från provkörningen av spårvagnarna i Karlskrona!


Lars-Olov Stenborg

Google

Direktlänk till vykortsauktionerna på

Tillbaka till